Јадна Војводино / Светислав Стефановић

Јадна Војводино Република, 23. 10. 1920.   Пре више месеци, када се у београдској журналистици појавио, са великим претензијама, један сваког сажаљења достојни тип пречанског интелектуалца, у особама г. М. Клицина, др М. Свињарева и сл., ми смо се осврнули на бедну улогу до које је Војводина са својом интелигенцијом спала. Више од тридесет година…